Klaar voor de toekomst!

De Smart City Kitchen bouwt samen met stedelijke partijen de toekomstige contouren van stad & land

Gedeelde toekomst

Een gedeelde toekomst vormt de basis voor de slimme stedelijkheid

The Balanced Smart City Model

De weg naar een slimme stedelijkheid!

News

Nominatie ARC18 Innovatie Award

Inspired by the sustainable and hospitality ambition of Xander Bueno de Mesquita, the Smart City Kitchen was asked to make the QO building a connected place in the local neighborhood and the city of Amsterdam. The Amstelkwartier association was established  (vereniging Amstelkwartiermakers) with the QO hotel as one of the leading members. The result; not… Read more »

Nominatie ARC18 Innovatie Award

Inspired by the sustainable and hospitality ambition of Xander Bueno de Mesquita, the Smart City Kitchen was asked to make the QO building a connected place in the local neighborhood and the city of Amsterdam. The Amstelkwartier association was established  (vereniging Amstelkwartiermakers) with the QO hotel as one of the leading members. The result; not only the technical loops (energy, food, waste, water) are connected  in the QO building itself. The QO hotel is also part of the social and economic systems in the city. The QO has become a LOCAL place with a GLOBAL meaning..

The circular and smart city is still growing, step by step.. thanks Xander  for the years of collaboration! To be continued…

https://www.dearchitect.nl/projecten/arc18-qo-amsterdam-mulderblauw-i-s-m-paul-de-ruiter-architects-en-arup?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.173696291.1449949942.1539940026-930829093.1539940026

 

De community is volwassen!

Tijdens de eerste ledenvergadering van de vereniging Amstelkwartiermakers is besloten dat de community de volgende stap gaat zetten! Een vereniging met duidelijke ambitie en doelstellingen, transparante financiële structuur en een eenduidige communicatie. Vanuit de formele vereniging kan de behoefte van de leden (bewoners en ondernemers in het Amstelkwartier) gericht worden omgezet in programma’s en projecten!… Read more »

De community is volwassen!

Tijdens de eerste ledenvergadering van de vereniging Amstelkwartiermakers is besloten dat de community de volgende stap gaat zetten! Een vereniging met duidelijke ambitie en doelstellingen, transparante financiële structuur en een eenduidige communicatie. Vanuit de formele vereniging kan de behoefte van de leden (bewoners en ondernemers in het Amstelkwartier) gericht worden omgezet in programma’s en projecten!

Een moment om trots op te zijn. Begonnen met 2 man en nu een volwassen beweging in een prachtige wijk!67be5608-53ff-4d62-a42e-11fb1640c62f

SMART CITY ARTICLE IN THE ACTUAL SMART CITY, BARCELONA

The Smart City Kitchen has published in 2017 an article about the firms Smart Urbanity view. A must read for the Smart City expert who want to know more about Citizens Engagement, the power of Communities in the city and some best Smart practices.

SMART CITY ARTICLE IN THE ACTUAL SMART CITY, BARCELONA

The Smart City Kitchen has published in 2017 an article about the firms Smart Urbanity view.

A must read for the Smart City expert who want to know more about Citizens Engagement, the power of Communities in the city and some best Smart practices.

schermafbeelding-2017-05-16-om-12-35-33

Tweets

About

The Smart City Kitchen

The Smart City Kitchen is een onafhankelijk partij die zich sinds 2012 bezig houdt met het leefbaarder en slimmer maken van de stad. Samen met stedelijke partijen buigt The Smart City Kitchen zich over uitdagende vraagstukken waarmee de verstedelijkende wereld te maken krijgt. De Smart City Kitchen verbindt partijen met elkaar rondom een rondom een gedeelde behoefte! Actuele thema’s medio 2017 waarin de Smart City Kitchen kennis heeft opgedaan door het uitvoeren van interactieve processen zijn: advies rondom de aankomende Omgevingswet bij gemeenten, het ontwikkelen van organiserend vermogen tussen partijen in gebieden (community ontwikkeling) en de korte termijn behoeften verbinden met een gezamenlijk lange termijn perspectief voor stad/gebied.

graph1

MISSIE

Steden klaar maken voor de toekomst, dat is de missie waar The Smart City Kitchen iedere dag aan werkt. Door de samenwerking tussen verschillende sectoren en partijen rondom een gemeenschappelijke behoefte en ambitie denken we onze missie te kunnen waarmaken. Technische hulpmiddelen en ruimtelijke projecten (vastgoed en publieke ruimten) kunnen van grote waarde zijn in het waar maken van de missie.

The Smart City Kitchen heeft:

 • Ruime ervaring in het opzetten en begeleiden van samenwerkingsprocessen.
 • Ruime kennis en ervaring in het formuleren en uitwerken van een gedeelde toekomst voor stad en land, samen met de stedelijke partijen!
 • Kennis van stedelijke systemen (water, energy en infra).
 • Kennis van de nieuwste ICT ontwikkelingen.
 • Een up to date netwerk binnen de Ruimtelijke ordering, vastgoed  en (internationale) Smart City wereld.
 • Oog voor financiele en sociale verdienmodellen.
 • Veel passie voor de stad!

schermafbeelding-2017-05-16-om-12-35-33

 

 

In 2030 woont 70% van de wereldbevolking in een stad. Hoe werken de stedelijke partijen samen aan het leefbaar houden van de stad?

Services

Smart City Kitchen Services

Urban Development:

De Smart City Kitchen bouwt ism  stedelijke partijen aan de toekomst van de stad. Door de toekomst van een gebied samen vorm te geven ontstaat er het vertrouwen om ambities van partijen te verbinden. Stedelijke programma’s en (ruimtelijke)projecten zijn resultaten van de samenwerking, op weg naar de gemeenschappelijk geformuleerde toekomst. Bovenal groeit er een gebiedscommunity.

Een gebiedscommunity, een georganiseerde groep partijen rondom een gemeenschappelijke ambitie en toekomst, vormt een essentieel fundament om de stad sterk en leefbaar te maken. Nu en in de toekomst. Samenwerken opent deuren naar innovatie van programma’s en producten, maar kan door het slim ontsluiten van bestaande processen ook leiden tot het efficiënter omgaan met de natuurlijke hulpbronnen (opsluiten technische en sociale kringlopen/systemen). Bovenal zorgt de samenwerking voor onderling vertrouwen. Zonder vertrouwen, geen samenwerking, geen toekomst bestendige stad!

Let’s discover Smarter & Circulaire Cities:

The Smart City Kitchen neemt u mee in de wereld van Smarter Cities!

 1. Wat betekent een Smart City/Society/Gebouw?
 2. Op welke manier kan een Smart City, met de inzet van ICT, een bijdrage leveren aan de gestelde (stedelijke) ambitie? Van de noodzakelijke hardware infrastructuur tot de community gedreven smart city!
 3. Welke technische producten en services helpen bij het realiseren van deze ambitie?
 4. Wat kan ik op korte termijn doen om een meerwaarde te creëren?

The road towards a Smarter City:

The Smart City Kitchen weet als geen ander om tot een Smart visie en strategie te komen die recht doen aan de ambities van de stad/regio/partij.

 • Het is vanuit een visie goed mogelijk om een gerichte keuze te maken voor de producten/services die leiden naar een Smart City en Society.
 • Tevens treedt The Smart City Kitchen op als onafhankelijke procesbegeleider rondom Smart City projecten en trajecten.

 

Connecting the urban needs:

Hoe verbindt The Smart City Kitchen partijen rondom een gedeelde behoeften?

 • Via Smart City Kitchen bijeenkomsten waar de partij die naar oplossing verlegen is in contact komt met partij die oplossing kunnen bieden.
 • Via één op één contacten.

Samenwerking als de sleutel naar een Smart Society!

Cases

Enkele Smart City Kitchen Cases

Centrumontwikkeling Ouderkerk a/d Amstel

The Balanced Smart City

Projecten uit het verleden

Ontwikkelen van Tech, Places & Spaces

Adviseren van Smart gemeenten

Amstelkwartier Amsterdam

Knowledge

Knowledge

 

The Smart City Kitchen participeert actief binnen:

 • Smart Cities Strategies: Als Co-founder van een netwerk van Smart City professionals.
 • Als gast-docent bij Hogescholen en Universiteiten
 • Als spreker tijdens events & congressen

Interessante onderzoeksvragen:

 • Op welke manier kan een community in gebied een gerichte bijdrage leveren aan zowel de sociaal economische ambities van een stad, als richting geven aan de stad als slim en circulair systeem?
 • Hoe kom je tot een evenwicht tussen technologische infrastructuren en het verbinden van communities en haar behoeften?

 

graph2

Verbindt stedelijke systemen en partijen, niet alleen technisch maar ook sociaal!

Contact

Get in touch!

Volkerakstraat 6-2, Amsterdam