Klaar voor de toekomst!

De Smart City Kitchen bouwt samen met stedelijke partijen de toekomstige contouren van stad & land

Gedeelde toekomst

Een gedeelde toekomst vormt de basis voor de slimme stedelijkheid

The Balanced Smart City Model

De weg naar een slimme stedelijkheid!

News

unspecified-44

Een fantastische eerste bijeenkomst van het Amstelgoed!

Amstelgoed is een nieuw platform dat samenwerking tussen ondernemers in het Amstelland wil stimuleren. Door het gebied gezamenlijk te promoten slaan we een burg tussen stad en (Amstel)land. Op die manier vergroten we de aantrekkelijkheid en bekendheid van het gebied en bieden we initiatieven en producten uit het gebied een podium. ‘Laat je meevoeren naar… Read more »

Een fantastische eerste bijeenkomst van het Amstelgoed!

unspecified-44

Amstelgoed is een nieuw platform dat samenwerking tussen ondernemers in het Amstelland wil stimuleren. Door het gebied gezamenlijk te promoten slaan we een burg tussen stad en (Amstel)land. Op die manier vergroten we de aantrekkelijkheid en bekendheid van het gebied en bieden we initiatieven en producten uit het gebied een podium. ‘Laat je meevoeren naar al het goede wat de Amstel te bieden heeft’

15940859_1429634107343310_332673948179814486_n

SMART CITY KITCHEN SPREEKT OP UNIVERSITEIT VAN AVEIRO (PORTUGAL)

Op 23 en 24 februari zal David Tuinzing spreken op de Conferência de Planeamento Regional e Urbano‎. Het onderwerp waar David over spreekt is Collaborative Planning, Participation, Collective Evaluation and Decisions Making Process . Specifiek zal David de succes- en faalfactoren beschrijven zoals hij deze tegen komt in de dagelijkse praktijk van collective urban planning in Nederland.

SMART CITY KITCHEN SPREEKT OP UNIVERSITEIT VAN AVEIRO (PORTUGAL)

15940859_1429634107343310_332673948179814486_n

Op 23 en 24 februari zal David Tuinzing spreken op de Conferência de Planeamento Regional e Urbano‎. Het onderwerp waar David over spreekt is Collaborative Planning, Participation, Collective Evaluation and Decisions Making Process .

Specifiek zal David de succes- en faalfactoren beschrijven zoals hij deze tegen komt in de dagelijkse praktijk van collective urban planning in Nederland.

63865_160624753949674_5895360_n

Roadmap towards smart urbanity

After more then 50 smart cases by the smart city kitchen.. Attached a try to define a roadmap to become a smart and circular city (district)..It is just one of the roadmaps in the smart city movement, but the Smart City Kitchen feels happy with it, and so are the customers..  

Roadmap towards smart urbanity

63865_160624753949674_5895360_n

After more then 50 smart cases by the smart city kitchen.. Attached a try to define a roadmap to become a smart and circular city (district)..It is just one of the roadmaps in the smart city movement, but the Smart City Kitchen feels happy with it, and so are the customers..

schermafbeelding-2016-11-07-om-14-45-59

 

Tweets

About

The Smart City Kitchen

The Smart City Kitchen is een onafhankelijk partij die zich sinds 2012 bezig houdt met het leefbaarder en slimmer maken van de stad. Samen met stedelijke partijen buigt The Smart City Kitchen zich over uitdagende vraagstukken waarmee de verstedelijkende wereld te maken krijgt. De Smart City Kitchen verbindt partijen met elkaar rondom een rondom een gedeelde behoefte!

graph1

MISSIE

Steden klaar maken voor de toekomst, dat is de missie waar The Smart City Kitchen iedere dag aan werkt. Door de samenwerking tussen verschillende sectoren en partijen rondom een gemeenschappelijke behoefte en ambitie denken we onze missie te kunnen waarmaken. Technische hulpmiddelen en ruimtelijke projecten (vastgoed en publieke ruimten) kunnen van grote waarde zijn in het waar maken van de missie.

The Smart City Kitchen heeft:

 • Ruime ervaring in het opzetten en begeleiden van samenwerkingsprocessen.
 • Ruime kennis en ervaring in het formuleren en uitwerken van een gedeelde toekomst voor stad en land, samen met de stedelijke partijen!
 • Kennis van stedelijke systemen (water, energy en infra).
 • Kennis van de nieuwste ICT ontwikkelingen.
 • Een up to date netwerk binnen de Ruimtelijke ordering, vastgoed  en (internationale) Smart City wereld.
 • Oog voor financiele en sociale verdienmodellen.
 • Veel passie voor de stad!

schermafbeelding-2017-01-24-om-12-02-43

 

 

In 2030 woont 70% van de wereldbevolking in een stad. Hoe werken de stedelijke partijen samen aan het leefbaar houden van de stad?

Services

Smart City Kitchen Services

Urban Development:

De Smart City Kitchen bouwt ism  stedelijke partijen aan de toekomst van de stad. Door de toekomst van een gebied samen vorm te geven ontstaat er het vertrouwen om ambities van partijen te verbinden. Stedelijke programma’s en (ruimtelijke)projecten zijn resultaten van de samenwerking, op weg naar de gemeenschappelijk geformuleerde toekomst. Bovenal groeit er een gebiedscommunity.

Een gebiedscommunity, een georganiseerde groep partijen rondom een gemeenschappelijke ambitie en toekomst, vormt een essentieel fundament om de stad sterk en leefbaar te maken. Nu en in de toekomst. Samenwerken opent deuren naar innovatie van programma’s en producten, maar kan door het slim ontsluiten van bestaande processen ook leiden tot het efficiënter omgaan met de natuurlijke hulpbronnen (opsluiten technische en sociale kringlopen/systemen). Bovenal zorgt de samenwerking voor onderling vertrouwen. Zonder vertrouwen, geen samenwerking, geen toekomst bestendige stad!

Let’s discover Smarter & Circulaire Cities:

The Smart City Kitchen neemt u mee in de wereld van Smarter Cities!

 1. Wat betekent een Smart City/Society/Gebouw?
 2. Op welke manier kan een Smart City, met de inzet van ICT, een bijdrage leveren aan de gestelde (stedelijke) ambitie? Van de noodzakelijke hardware infrastructuur tot de community gedreven smart city!
 3. Welke technische producten en services helpen bij het realiseren van deze ambitie?
 4. Wat kan ik op korte termijn doen om een meerwaarde te creëren?

The road towards a Smarter City:

The Smart City Kitchen weet als geen ander om tot een Smart visie en strategie te komen die recht doen aan de ambities van de stad/regio/partij.

 • Het is vanuit een visie goed mogelijk om een gerichte keuze te maken voor de producten/services die leiden naar een Smart City en Society.
 • Tevens treedt The Smart City Kitchen op als onafhankelijke procesbegeleider rondom Smart City projecten en trajecten.

 

Connecting the urban needs:

Hoe verbindt The Smart City Kitchen partijen rondom een gedeelde behoeften?

 • Via Smart City Kitchen bijeenkomsten waar de partij die naar oplossing verlegen is in contact komt met partij die oplossing kunnen bieden.
 • Via één op één contacten.

Samenwerking als de sleutel naar een Smart Society!

Cases

Enkele Smart City Kitchen Cases

63865_160624753949674_5895360_n

The Balanced Smart City

Peg565-300x300

Projecten uit het verleden

FedSquare5

Ontwikkelen van Tech, Places & Spaces

229029_643539658991512_495449760_n

Adviseren van Smart gemeenten

2015-06-19 13.04.41

Amstelkwartier Amsterdam

270276_241681402510675_5730339_n

Smart Building – Smart Society

Knowledge

Knowledge

 

The Smart City Kitchen participeert actief binnen:

 • Smart Cities Strategies: Als Co-founder van een netwerk van Smart City professionals.
 • Als gast-docent bij Hogescholen en Universiteiten
 • Als spreker tijdens events & congressen

Interessante onderzoeksvragen:

 • Op welke manier kan een community in gebied een gerichte bijdrage leveren aan zowel de sociaal economische ambities van een stad, als richting geven aan de stad als slim en circulair systeem?
 • Hoe kom je tot een evenwicht tussen technologische infrastructuren en het verbinden van communities en haar behoeften?

 

graph2

Verbindt stedelijke systemen en partijen, niet alleen technisch maar ook sociaal!

Contact

Get in touch!

Volkerakstraat 6-2, Amsterdam