Klaar voor de toekomst!

De Smart City Kitchen bouwt samen met stedelijke partijen de toekomstige contouren van stad & land

Gedeelde toekomst

Een gedeelde toekomst vormt de basis voor de slimme stedelijkheid

The Balanced Smart City Model

De weg naar een slimme stedelijkheid!

News

schermafbeelding-2017-05-16-om-12-35-33

SMART CITY ARTICLE IN THE ACTUAL SMART CITY, BARCELONA

The Smart City Kitchen has published in 2017 an article about the firms Smart Urbanity view. A must read for the Smart City expert who want to know more about Citizens Engagement, the power of Communities in the city and some best Smart practices.

SMART CITY ARTICLE IN THE ACTUAL SMART CITY, BARCELONA

schermafbeelding-2017-05-16-om-12-35-33

The Smart City Kitchen has published in 2017 an article about the firms Smart Urbanity view.

A must read for the Smart City expert who want to know more about Citizens Engagement, the power of Communities in the city and some best Smart practices.

schermafbeelding-2017-05-16-om-12-35-33
omgevingswet-01

Omgevingswet; de Smart city Kitchen heeft de ervaring!

The Smart City Kitchen heeft veel kennis en ervaring met opgaven in de stad waar de bewoners en ondernemers (citizens engagement) betrokken worden bij de toekomst van de eigen leefomgeving. Door samen met diverse stedelijke partijen na te denken over de toekomst van een gebied, vraagt dit om een meer faciliterende houding van de gemeente. De… Read more »

Omgevingswet; de Smart city Kitchen heeft de ervaring!

omgevingswet-01

The Smart City Kitchen heeft veel kennis en ervaring met opgaven in de stad waar de bewoners en ondernemers (citizens engagement) betrokken worden bij de toekomst van de eigen leefomgeving. Door samen met diverse stedelijke partijen na te denken over de toekomst van een gebied, vraagt dit om een meer faciliterende houding van de gemeente. De gemeente neemt tov andere partijen (bewoners en ondernemers) een gelijkwaardige rol op zich bij het formuleren en uitwerken van de toekomstige visie, programma’s en projecten. Toch met de duidelijkheid wat ieders verantwoordelijkheid is tijdens en na het gezamenlijk proces.

The Smart City Kitchen heeft tal van voorbeeld projecten met daarbij de succes en faal factoren benoemd als het gaat om gebiedsontwikkeling, burger participatie en de rol van de overheid hierin (voorsorterend op de OMGEVINGSWET).

De nieuwe OMGEVINGSWET vraagt als gemeente na te denken over de nieuwe rol bij het waarmaken van stedelijke ambities. Tevens vraagt dit om een sector overschrijdende samenwerking tussen de verschillende domeinen binnen de gemeentelijke organisatie.

 

 

Nederland, Noord-Holland, Gemeente Ouder-Amstel, 20-02-2012; Ouderkerk aan de Amstel, centrum van het dorp, links de Amstel en de Nederlands Hervormde Kerk, rechts water van de Bullewijk en Beth Haim, Portugees-Israelitische begraafplaats. Kerk in de voorgrond St. Urbanuskerk.
Ouderkerk aan de Amstel, center of the village, left the Amstel and Beth Haim, Portuguese-Israelite cemetery (bottom).
luchtfoto (toeslag), aerial photo (additional fee required);
copyright foto/photo Siebe Swart.

Centrum Ouderkerk a/d Amstel!

Er komt een Vermeer op de markt! Door de diverse actuele (vastgoed)opgaven bestaat de gelegenheid om de unieke kansen van het dorp te verzilveren voor een gouden toekomst. Ouderkerk a/d Amstel is een prachtig dorp tussen stad en land. Door haar unieke kwaliteiten kan het dorp een unieke positie innemen in het groot stedelijk netwerk van… Read more »

Centrum Ouderkerk a/d Amstel!

Nederland, Noord-Holland, Gemeente Ouder-Amstel, 20-02-2012; Ouderkerk aan de Amstel, centrum van het dorp, links de Amstel en de Nederlands Hervormde Kerk, rechts water van de Bullewijk en Beth Haim, Portugees-Israelitische begraafplaats. Kerk in de voorgrond St. Urbanuskerk.
Ouderkerk aan de Amstel, center of the village, left the Amstel and Beth Haim, Portuguese-Israelite cemetery (bottom).
luchtfoto (toeslag), aerial photo (additional fee required);
copyright foto/photo Siebe Swart.

Er komt een Vermeer op de markt! Door de diverse actuele (vastgoed)opgaven bestaat de gelegenheid om de unieke kansen van het dorp te verzilveren voor een gouden toekomst. Ouderkerk a/d Amstel is een prachtig dorp tussen stad en land. Door haar unieke kwaliteiten kan het dorp een unieke positie innemen in het groot stedelijk netwerk van Amsterdam/Amstelveen. Zo is Ouderkerk gelegen aan de majestueuze rivier de Amstel, nabij groot Amsterdam, direct aan het groene hart. Met haar cultuur historische rijke centrum en een divers aanbod van winkels en horeca heeft alles om de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.

Samen met de BIZ (70 tal ondernemers) en diverse locale bewoners en instellingen heeft de Smart City Kitchen de contouren geschetst voor een sterke gezamenlijke toekomst. Er is doo

r de partijen bekeken wat de sociaal economische betekenis is van het centrum voor het dorp, de regio en zelf op nationaal niveau. Een belangrijke conclusie: Je moet de verschillende doelgroepen die Ouderkerk bedient ten alle tijden in relatie tot elkaar zien, en zo ook de verschillende plekken in het dorp. Juist een mix van doelgroepen en programma’s, passend bij de identiteit van het dorp, maakt Ouderkerk tot een leefbaar dorp. Door de centrumontwikkeling als geheel te bezien maak je er een gebiedsontwikkeling van, programmatisch en financieel (zoet en zuur verevenen).

Wordt vervolgd….

Tweets

About

The Smart City Kitchen

The Smart City Kitchen is een onafhankelijk partij die zich sinds 2012 bezig houdt met het leefbaarder en slimmer maken van de stad. Samen met stedelijke partijen buigt The Smart City Kitchen zich over uitdagende vraagstukken waarmee de verstedelijkende wereld te maken krijgt. De Smart City Kitchen verbindt partijen met elkaar rondom een rondom een gedeelde behoefte! Actuele thema’s medio 2017 waarin de Smart City Kitchen kennis heeft opgedaan door het uitvoeren van interactieve processen zijn: advies rondom de aankomende Omgevingswet bij gemeenten, het ontwikkelen van organiserend vermogen tussen partijen in gebieden (community ontwikkeling) en de korte termijn behoeften verbinden met een gezamenlijk lange termijn perspectief voor stad/gebied.

graph1

MISSIE

Steden klaar maken voor de toekomst, dat is de missie waar The Smart City Kitchen iedere dag aan werkt. Door de samenwerking tussen verschillende sectoren en partijen rondom een gemeenschappelijke behoefte en ambitie denken we onze missie te kunnen waarmaken. Technische hulpmiddelen en ruimtelijke projecten (vastgoed en publieke ruimten) kunnen van grote waarde zijn in het waar maken van de missie.

The Smart City Kitchen heeft:

 • Ruime ervaring in het opzetten en begeleiden van samenwerkingsprocessen.
 • Ruime kennis en ervaring in het formuleren en uitwerken van een gedeelde toekomst voor stad en land, samen met de stedelijke partijen!
 • Kennis van stedelijke systemen (water, energy en infra).
 • Kennis van de nieuwste ICT ontwikkelingen.
 • Een up to date netwerk binnen de Ruimtelijke ordering, vastgoed  en (internationale) Smart City wereld.
 • Oog voor financiele en sociale verdienmodellen.
 • Veel passie voor de stad!

schermafbeelding-2017-05-16-om-12-35-33

 

 

In 2030 woont 70% van de wereldbevolking in een stad. Hoe werken de stedelijke partijen samen aan het leefbaar houden van de stad?

Services

Smart City Kitchen Services

Urban Development:

De Smart City Kitchen bouwt ism  stedelijke partijen aan de toekomst van de stad. Door de toekomst van een gebied samen vorm te geven ontstaat er het vertrouwen om ambities van partijen te verbinden. Stedelijke programma’s en (ruimtelijke)projecten zijn resultaten van de samenwerking, op weg naar de gemeenschappelijk geformuleerde toekomst. Bovenal groeit er een gebiedscommunity.

Een gebiedscommunity, een georganiseerde groep partijen rondom een gemeenschappelijke ambitie en toekomst, vormt een essentieel fundament om de stad sterk en leefbaar te maken. Nu en in de toekomst. Samenwerken opent deuren naar innovatie van programma’s en producten, maar kan door het slim ontsluiten van bestaande processen ook leiden tot het efficiënter omgaan met de natuurlijke hulpbronnen (opsluiten technische en sociale kringlopen/systemen). Bovenal zorgt de samenwerking voor onderling vertrouwen. Zonder vertrouwen, geen samenwerking, geen toekomst bestendige stad!

Let’s discover Smarter & Circulaire Cities:

The Smart City Kitchen neemt u mee in de wereld van Smarter Cities!

 1. Wat betekent een Smart City/Society/Gebouw?
 2. Op welke manier kan een Smart City, met de inzet van ICT, een bijdrage leveren aan de gestelde (stedelijke) ambitie? Van de noodzakelijke hardware infrastructuur tot de community gedreven smart city!
 3. Welke technische producten en services helpen bij het realiseren van deze ambitie?
 4. Wat kan ik op korte termijn doen om een meerwaarde te creëren?

The road towards a Smarter City:

The Smart City Kitchen weet als geen ander om tot een Smart visie en strategie te komen die recht doen aan de ambities van de stad/regio/partij.

 • Het is vanuit een visie goed mogelijk om een gerichte keuze te maken voor de producten/services die leiden naar een Smart City en Society.
 • Tevens treedt The Smart City Kitchen op als onafhankelijke procesbegeleider rondom Smart City projecten en trajecten.

 

Connecting the urban needs:

Hoe verbindt The Smart City Kitchen partijen rondom een gedeelde behoeften?

 • Via Smart City Kitchen bijeenkomsten waar de partij die naar oplossing verlegen is in contact komt met partij die oplossing kunnen bieden.
 • Via één op één contacten.

Samenwerking als de sleutel naar een Smart Society!

Cases

Enkele Smart City Kitchen Cases

Nederland, Noord-Holland, Gemeente Ouder-Amstel, 20-02-2012; Ouderkerk aan de Amstel, centrum van het dorp, links de Amstel en de Nederlands Hervormde Kerk, rechts water van de Bullewijk en Beth Haim, Portugees-Israelitische begraafplaats. Kerk in de voorgrond St. Urbanuskerk.
Ouderkerk aan de Amstel, center of the village, left the Amstel and Beth Haim, Portuguese-Israelite cemetery (bottom).
luchtfoto (toeslag), aerial photo (additional fee required);
copyright foto/photo Siebe Swart.

Centrumontwikkeling Ouderkerk a/d Amstel

63865_160624753949674_5895360_n

The Balanced Smart City

Peg565-300x300

Projecten uit het verleden

FedSquare5

Ontwikkelen van Tech, Places & Spaces

229029_643539658991512_495449760_n

Adviseren van Smart gemeenten

2015-06-19 13.04.41

Amstelkwartier Amsterdam

Knowledge

Knowledge

 

The Smart City Kitchen participeert actief binnen:

 • Smart Cities Strategies: Als Co-founder van een netwerk van Smart City professionals.
 • Als gast-docent bij Hogescholen en Universiteiten
 • Als spreker tijdens events & congressen

Interessante onderzoeksvragen:

 • Op welke manier kan een community in gebied een gerichte bijdrage leveren aan zowel de sociaal economische ambities van een stad, als richting geven aan de stad als slim en circulair systeem?
 • Hoe kom je tot een evenwicht tussen technologische infrastructuren en het verbinden van communities en haar behoeften?

 

graph2

Verbindt stedelijke systemen en partijen, niet alleen technisch maar ook sociaal!

Contact

Get in touch!

Volkerakstraat 6-2, Amsterdam