Centrum Ouderkerk a/d Amstel!

Er komt een Vermeer op de markt! Door de diverse actuele (vastgoed)opgaven bestaat de gelegenheid om de unieke kansen van het dorp te verzilveren voor een gouden toekomst. Ouderkerk a/d Amstel is een prachtig dorp tussen stad en land. Door haar unieke kwaliteiten kan het dorp een unieke positie innemen in het groot stedelijk netwerk van Amsterdam/Amstelveen. Zo is Ouderkerk gelegen aan de majestueuze rivier de Amstel, nabij groot Amsterdam, direct aan het groene hart. Met haar cultuur historische rijke centrum en een divers aanbod van winkels en horeca heeft alles om de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.

Samen met de BIZ (70 tal ondernemers) en diverse locale bewoners en instellingen heeft de Smart City Kitchen de contouren geschetst voor een sterke gezamenlijke toekomst. Er is doo

r de partijen bekeken wat de sociaal economische betekenis is van het centrum voor het dorp, de regio en zelf op nationaal niveau. Een belangrijke conclusie: Je moet de verschillende doelgroepen die Ouderkerk bedient ten alle tijden in relatie tot elkaar zien, en zo ook de verschillende plekken in het dorp. Juist een mix van doelgroepen en programma’s, passend bij de identiteit van het dorp, maakt Ouderkerk tot een leefbaar dorp. Door de centrumontwikkeling als geheel te bezien maak je er een gebiedsontwikkeling van, programmatisch en financieel (zoet en zuur verevenen).

Wordt vervolgd….