De community is volwassen!

Tijdens de eerste ledenvergadering van de vereniging Amstelkwartiermakers is besloten dat de community de volgende stap gaat zetten! Een vereniging met duidelijke ambitie en doelstellingen, transparante financiële structuur en een eenduidige communicatie. Vanuit de formele vereniging kan de behoefte van de leden (bewoners en ondernemers in het Amstelkwartier) gericht worden omgezet in programma’s en projecten!

Een moment om trots op te zijn. Begonnen met 2 man en nu een volwassen beweging in een prachtige wijk!67be5608-53ff-4d62-a42e-11fb1640c62f