Omgevingswet; de Smart city Kitchen heeft de ervaring!

The Smart City Kitchen heeft veel kennis en ervaring met opgaven in de stad waar de bewoners en ondernemers (citizens engagement) betrokken worden bij de toekomst van de eigen leefomgeving. Door samen met diverse stedelijke partijen na te denken over de toekomst van een gebied, vraagt dit om een meer faciliterende houding van de gemeente. De gemeente neemt tov andere partijen (bewoners en ondernemers) een gelijkwaardige rol op zich bij het formuleren en uitwerken van de toekomstige visie, programma’s en projecten. Toch met de duidelijkheid wat ieders verantwoordelijkheid is tijdens en na het gezamenlijk proces.

The Smart City Kitchen heeft tal van voorbeeld projecten met daarbij de succes en faal factoren benoemd als het gaat om gebiedsontwikkeling, burger participatie en de rol van de overheid hierin (voorsorterend op de OMGEVINGSWET).

De nieuwe OMGEVINGSWET vraagt als gemeente na te denken over de nieuwe rol bij het waarmaken van stedelijke ambities. Tevens vraagt dit om een sector overschrijdende samenwerking tussen de verschillende domeinen binnen de gemeentelijke organisatie.