Stedelijke ambities verbinden met dagelijkse projecten en behoeften in de stad!

Hoe kunnen slimme en circulaire stedelijke ambities aansluiting krijgen bij dagelijkse uitdagingen van stedelijke partijen en projecten? The Smart City Kitchen start de dialoog door met de belangrijkste partijen uit het veld (van project niveau tot top van het bestuurlijk niveau) het krachtenveld in kaart te brengen! Waarom zijn er soms wel de ambities, maar blijft daar weinig van over als het project concreet wordt? Hoe kan het zijn dat vastgoed- en gebiedsprojecten na oplevering zo star zijn, en niet kunnen meegroeien met de wensen van de toekomst? Genoeg vragen en uitdagingen om te bespreken; opweg naar een gezamelijke toekomst!